Disclaimer

0

Via de website LifeUnlimited.nl en de daarbij horende nieuwsbrief, stellen wij informatie beschikbaar over de producten en diensten van Life Unlimited Media B.V. en partners. Life Unlimited Media B.V. spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website, e-mails, artikelen en nieuwsbrieven berust bij Life Unlimited Media B.V. of bij andere rechthebbenden van wie wij een licentie hebben verkregen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele rechten opleveren. Neem daarom voor doorplaatsen van artikelen, gebruik van beeldmateriaal e.d. contact met ons op. We helpen je graag verder.
Life Unlimited Media B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de producten, de diensten of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen of enig andere onvolkomenheid in de verstrekte informatie.

Schijf je in op onze nieuwsbrief!

De ontwikkelingen op het gebied van healthy aging gaan adembenemend snel! Met onze nieuwsbrief ontvang je de nieuwste inzichten en adviezen vers van de pers in je mailbox.

E-gidsen met de nieuwste adviezen voor je gezondheid

Onze E-gidsen bevatten gezondheidsadvies op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Omdat de ontwikkelingen snel gaan, worden ze regelmatig geactualiseerd. Na eenmalige betaling kun je via je eigen account  altijd de laatste versie van je aangeschafte E-gidsen downloaden. Eenmaal betalen =  een leven lang up to date!  Ga naar de webshop

Plaats een reactie