Test je AGE-gehalte

20,00

Advanced Glycation Endproducts (AGEs) zijn giftige eiwitten. Ze ontstaan in je lichaam als bloedsuiker reageert met eiwitten en vetten, maar je krijgt ze ook ‘kant-en-klaar’ binnen met voeding. Het lichaam kan deze schadelijke AGEs slecht afbreken, waardoor ze zich in je weefsels opstapelen. Met de aan de universiteit van Groningen ontwikkelde AGE-reader, wordt binnen twintig seconden de hoeveelheid AGEs in de huid van je arm gemeten. Het AGE-gehalte van de huid weerspiegelt het AGE-gehalte van al je andere weefsels. Een hoge uitslag betekent dat je gezondheid onder druk staat: je veroudert te snel en hebt een verhoogde kans om diabetes en ouderdomsziekten te ontwikkelen. In dat geval kun je maatregelen nemen om verdere stijging van het AGE-gehalte tegen te gaan.

De test wordt afgenomen door Pim Christiaans

Als de uitslag bij jou te hoog uitvalt,  vertelt Pim hoe je verdere toename van AGEs kunt remmen en hoe je kunt proberen het huidige AGE-niveau omlaag te brengen.

Gebruik op de dag van de afspraak geen huidproduct op de armen om de test met de AGE-reader nauwkeurig te laten verlopen.

Datum Zondagmiddag 2 april 2023

Tijd Inloop van 14:00 uur tot 17:00 uur

Plaats Weesperzijde 77H Amsterdam

Deze middag is ook Daan de Wit aanwezig om vrijblijvend zijn panelen met rood en bijna-rood licht te demonstreren.

Categorie: