Disclaimer

Via de website LifeUnlimited.nl en de daarbij horende nieuwsbrief, stellen wij informatie beschikbaar over de producten en diensten van Life Unlimited Media B.V. en partners. Life Unlimited Media B.V. spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg[…]

Lees verder

Cookies

Ter dekking van de kosten van deze website neemt LifeUnlimited.nl deel aan partnerprogramma’s van bijvoorbeeld Bol.com. Op de internet site van Life Unlimited Media B.V. proberen we je privacy zo goed mogelijk te beschermen en te respecteren. Wij vinden het recht op Privacy een groot goed, dat zo goed mogelijk[…]

Lees verder

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden LifeUnlimited.nl, initiatiefnemer Life Unlimited Media B.V. en partners.
 Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt: Life Unlimited Media B.V. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep[…]

Lees verder