Weten

Gezonde darmflora bedreigd met uitsterven door moderne voeding

Onze moderne manier van eten tast onze gezondheid aan. We leven in overvloed, maar doen onszelf tekort. Omdat we onze bacteriën tekort doen. Onze verre voorouders hadden een darmflora die tienmaal zo rijk was als die van ons. Dat we het tegenwoordig anders doen heeft gevolgen voor de korte termijn (ons eigen leven) en, blijkt uit onderzoek, voor de lange termijn: sommige van onze bacteriën staan op uitsterven.
Wie lang en gezond wil leven is gebaat bij een gezond microbioom, de verzameling van bacteriën die in ons leven. Dat het ogenschijnlijk overvloedige, maar in de praktijk vaak karige Westerse eten een ongunstige invloed heeft op ons microbioom, zo veel was al duidelijk. Maar recent onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, laat zien dat de gevolgen verder strekken en dat in zekere zin de gezondheid van de mensheid op het spel staat.
Onderzoekers van de Amerikaanse universiteiten Harvard, Stanford en Princeton, aangestuurd door het wetenschapsechtpaar Erica en Justin Sonnenburg, wilden  weten in hoeverre ons moderne karige microbioom van invloed is op de ziektes die typisch zijn voor onze moderne tijd. Het onderzoek spitste zich toe op vezels, het favoriete ingrediënt van menig bacterie en ruim aanwezig in wat je het ‘oerdieet’ zou kunnen noemen. Muizen die voor het onderzoek vezelarm aten, net als veel van hun Westerse menselijke lotgenoten, waren in staat redelijk van dit experiment te herstellen door erna weer gezonder te eten. ‘Vervolgens hebben we gekeken naar de effecten van het vezelarme dieet over meerdere generaties’, zegt onderzoeksleider Erica Sonnenberg. Wat zij en haar team ontdekten was dat ‘de microbiodiversiteit met iedere nieuwe generatie verder afnam. En dat na de vierde generatie, toen we de muizen weer op een vezelrijk dieet zetten, het verlies van de verloren microben bijna niet kon worden hersteld’.

Vezelrijk eten kun je doen door groente te eten. Vooral gefermenteerde groenten, zoals rauwe zuurkool, zijn een goede bijdrage aan je microbioom. Meer over vezelrijke voeding in Het nederterrane dieet.

 

Tekst Daan de Wit.

Leave a Reply